Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Mon 27 aug 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Tue 28 aug 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Tue 28 aug 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Wed 29 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T63
Wed 29 aug 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Thu 30 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Fri 31 aug 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Week 36 2018 Show in My Schedule
Mon 3 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Mon 3 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Tue 4 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T63
Tue 4 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 4 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Wed 5 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Thu 6 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Thu 6 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Week 37 2018 Show in My Schedule
Mon 10 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Mon 10 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T61
Tue 11 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Tue 11 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Wed 12 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Wed 12 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Thu 13 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Fri 14 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Week 38 2018 Show in My Schedule
Mon 17 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Mon 17 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 18 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Wed 19 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Wed 19 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Thu 20 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Thu 20 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T63
Fri 21 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 25 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Tue 25 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Wed 26 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Wed 26 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Thu 27 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Thu 27 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Fri 28 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Tue 2 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T61
Tue 2 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T67
Wed 3 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Wed 3 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Thu 4 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Thu 4 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Fri 5 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Week 41 2018 Show in My Schedule
Tue 9 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 9 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Wed 10 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Wed 10 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Thu 11 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Fri 12 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Week 43 2018 Show in My Schedule
Wed 24 oct 08:00-12:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Niclas Hjelm, Staffan Linnaeus
Location: T53, T54, T55, T61
Note: TENA
Week 44 2018 Show in My Schedule
Mon 29 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Mon 29 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T63
Tue 30 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 30 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Wed 31 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Wed 31 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Thu 1 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Fri 2 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Mon 5 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 6 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 6 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Wed 7 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Thu 8 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Thu 8 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Fri 9 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 13 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Tue 13 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Wed 14 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Wed 14 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Thu 15 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Thu 15 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Fri 16 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Mon 19 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Mon 19 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 20 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 21 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Wed 21 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Thu 22 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Thu 22 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Mon 26 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 27 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 27 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Wed 28 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Wed 28 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Fri 30 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Fri 30 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Week 49 2018 Show in My Schedule
Mon 3 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Tue 4 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Tue 4 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Wed 5 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Wed 5 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Thu 6 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Fri 7 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Fri 7 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T54
Tue 11 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Wed 12 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T4
Wed 12 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T63
Thu 13 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T53
Thu 13 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2018
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T55
Week 3 2019 Show in My Schedule
Mon 14 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Niclas Hjelm, Staffan Linnaeus
Location: T53, T54, T55, T61
Note: TENB
Feedback News