News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2018
Scheduling staff created event 16 May 2018
Scheduling staff edited 7 December 2018

TiOnsdag 112 december 2018 kl 1308:00 - 150:00

7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364

 
November 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 15 November 2018

f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac9259c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf

 
October 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 10 October 2018

TorOnsdag 298 november 2018 kl 13:00 - 15:00

7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

Scheduling staff edited 10 October 2018

Onsdag 28 november 2018 kl 1308:00 - 150:00

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df97daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22

 
May 2018
Scheduling staff created event 16 May 2018
 
Scheduling staff created event 16 May 2018
 
Scheduling staff created event 16 May 2018
 
Scheduling staff created event 16 May 2018
 
Scheduling staff created event 16 May 2018
 
Scheduling staff created event 16 May 2018
 
Scheduling staff created event 16 May 2018
 
Feedback News