Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2017 Show in My Schedule
Tue 17 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Wed 18 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Wed 18 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Thu 19 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 19 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Fri 20 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Week 4 2017 Show in My Schedule
Mon 23 jan 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2017
Test Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53, T54
Mon 23 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Tue 24 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Tue 24 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Tue 24 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Wed 25 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 26 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 26 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Thu 26 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T1
Fri 27 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Fri 27 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Week 5 2017 Show in My Schedule
Mon 30 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Mon 30 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Tue 31 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Wed 1 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 2 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Thu 2 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 2 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Fri 3 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Week 6 2017 Show in My Schedule
Mon 6 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Mon 6 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Tue 7 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Tue 7 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Wed 8 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Wed 8 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 9 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Thu 9 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Fri 10 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Fri 10 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Week 7 2017 Show in My Schedule
Mon 13 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Mon 13 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Mon 13 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Tue 14 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Wed 15 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Wed 15 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Fri 17 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Fri 17 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Week 8 2017 Show in My Schedule
Tue 21 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Tue 21 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Wed 22 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Wed 22 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 23 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 23 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Fri 24 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Week 9 2017 Show in My Schedule
Mon 27 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Tue 28 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Tue 28 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Wed 1 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Wed 1 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Wed 1 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Thu 2 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Fri 3 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Week 10 2017 Show in My Schedule
Mon 6 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T2
Week 11 2017 Show in My Schedule
Wed 15 mar 08:00-12:00 Tentamen
VT 2017
Examination Teachers: Niclas Hjelm, Jonas Stenholm
Location: T2, T3, T53, T54, ...
Note: TENA
Week 12 2017 Show in My Schedule
Mon 20 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Mon 20 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Tue 21 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Tue 21 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Wed 22 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Wed 22 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Wed 22 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Fri 24 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Week 13 2017 Show in My Schedule
Mon 27 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Mon 27 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Tue 28 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Wed 29 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Wed 29 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Thu 30 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Thu 30 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Fri 31 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Week 14 2017 Show in My Schedule
Mon 3 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Mon 3 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Tue 4 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Fri 7 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Week 16 2017 Show in My Schedule
Tue 18 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Tue 18 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Thu 20 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Thu 20 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Thu 20 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Fri 21 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Week 17 2017 Show in My Schedule
Mon 24 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Tue 25 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Tue 25 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Wed 26 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Fri 28 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Fri 28 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Week 18 2017 Show in My Schedule
Tue 2 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Tue 2 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Wed 3 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Thu 4 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Fri 5 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Fri 5 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Week 19 2017 Show in My Schedule
Tue 9 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Wed 10 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Thu 11 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Fri 12 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Fri 12 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Week 20 2017 Show in My Schedule
Mon 15 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Tue 16 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Tue 16 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Wed 17 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Wed 17 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location: T2
Thu 18 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Fri 19 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Week 22 2017 Show in My Schedule
Wed 31 may 08:00-12:00 Tentamen
VT 2017
Examination Teachers: Stefan Eriksson, Jonas Stenholm, Marina Arakelyan
Location: T2, T3, T4, T53, ...
Note: TENB
Feedback News