Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2017 Show in My Schedule
Tue 17 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Wed 18 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Wed 18 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Thu 19 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Thu 19 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Fri 20 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Week 4 2017 Show in My Schedule
Mon 23 jan 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2017
Test Teachers: Jonas Stenholm
Mon 23 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Tue 24 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Tue 24 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Tue 24 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Wed 25 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Thu 26 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Thu 26 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Thu 26 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Fri 27 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Fri 27 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Week 5 2017 Show in My Schedule
Mon 30 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Mon 30 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Tue 31 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Wed 1 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Thu 2 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Thu 2 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Thu 2 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Fri 3 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Week 6 2017 Show in My Schedule
Mon 6 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Mon 6 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Tue 7 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Tue 7 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Wed 8 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Wed 8 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Thu 9 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Thu 9 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Fri 10 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Fri 10 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Week 7 2017 Show in My Schedule
Mon 13 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Mon 13 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Mon 13 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Tue 14 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Wed 15 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Wed 15 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Fri 17 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Fri 17 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Week 8 2017 Show in My Schedule
Tue 21 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Tue 21 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Wed 22 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Wed 22 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Thu 23 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Thu 23 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Fri 24 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Week 9 2017 Show in My Schedule
Mon 27 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Tue 28 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Tue 28 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Wed 1 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Wed 1 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Wed 1 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Thu 2 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Fri 3 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location T53 (Hertzsalen)
Week 10 2017 Show in My Schedule
Mon 6 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Week 11 2017 Show in My Schedule
Wed 15 mar 08:00-12:00 Tentamen
VT 2017
Examination Teachers: Niclas Hjelm, Jonas Stenholm
Note: TENA
Week 12 2017 Show in My Schedule
Mon 20 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Mon 20 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Tue 21 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Tue 21 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Wed 22 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Wed 22 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Wed 22 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Fri 24 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Week 13 2017 Show in My Schedule
Mon 27 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Mon 27 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Tue 28 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Wed 29 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Wed 29 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location T2
Thu 30 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Thu 30 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Fri 31 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Week 14 2017 Show in My Schedule
Mon 3 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Mon 3 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Tue 4 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Fri 7 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Week 16 2017 Show in My Schedule
Tue 18 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Tue 18 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Thu 20 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Thu 20 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Thu 20 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Fri 21 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Week 17 2017 Show in My Schedule
Mon 24 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Tue 25 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Tue 25 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Wed 26 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location T2
Fri 28 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Fri 28 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Week 18 2017 Show in My Schedule
Tue 2 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Tue 2 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Wed 3 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Thu 4 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Fri 5 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Fri 5 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Week 19 2017 Show in My Schedule
Tue 9 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Wed 10 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Thu 11 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Fri 12 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Fri 12 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Week 20 2017 Show in My Schedule
Mon 15 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Tue 16 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Tue 16 may 13:00-15:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location T2
Wed 17 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Wed 17 may 15:00-17:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Marina Arakelyan
Location T2
Thu 18 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Fri 19 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2017
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location T53 (Hertzsalen)
Week 22 2017 Show in My Schedule
Wed 31 may 08:00-12:00 Tentamen
VT 2017
Examination Teachers: Stefan Eriksson, Jonas Stenholm, Marina Arakelyan
Location T2, T3, T4, T53, ...
Note: TENB
Feedback News