News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2017
under
VT 2017
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 9 May 2017

FreOnsdag 197 maj 2017 kl 105:00 - 127:00

T2 (Jacobssonsalen)662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

 
under
VT 2017
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 8 May 2017

Torisdag 116 maj 2017 kl 103:00 - 125:00

T2 (Jacobssonsalen)662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

 
April 2017
under
VT 2017
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 24 April 2017

Onsdag 26 april 2017 kl 105:00 - 127:00

T2 (Jacobssonsalen)662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

 
under
VT 2017
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 20 December 2016

[{u'user_id': u'u1cz964q', u'user_name': u'Niclas Hjelm', u'user_acronym': u'niclash'}, {u'user_name': u'Stefan Eriksson', 'user_id': u'u1jn8fbw', u'user_nameacronym': u'Sstefan Eriksson'er'}, u{'user_acronym': u'stefaner'}, {u'user_id': u'u1dxrn3e', uname': u'Jonas Stenholm', 'user_id': u'u149d3f2', 'user_acronym': u'ojs'}, {'user_name': u'Marina Arakelyan', u'user_id': u'u1dxrn3e', 'user_acronym': u'arake'}]

Scheduling staff edited 27 March 2017

T2 (Jacobssonsalen), T3 (Meitnersalen), T4 (Curiesalen), T53 (Hertzsalen), T54 (Elmqvistsalen), T55 (Brånemarksalen), T61, T67

Scheduling staff edited 7 April 2017

T2 (Jacobssonsalen), T3 (Meitnersalen), T4 (Curiesalen), T53 (Hertzsalen), T54 (Elmqvistsalen), T55 (Brånemarksalen), T61, T670965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, 234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4, 662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9, 7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22, 9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf, c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364, e56ba3af-acd4-4db0-9837-3352f0007807, f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

 
March 2017
under
VT 2017
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 22 November 2016

OnsMåndag 5 april27 mars 2017 kl 135:00 - 157:00

Scheduling staff edited 10 March 2017

MånOnsdag 279 mars 2017 kl 15:00 - 17:00

Scheduling staff edited 7 April 2017

T2 (Jacobssonsalen)662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

 
February 2017
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 20 December 2016

[{u'user_idname': u'u1cz964qJonas Stenholm', u'user_nameid': u'Niclas Hjelmu149d3f2', u'user_acronym': u'niclashojs'}]

Scheduling staff edited 10 February 2017

Tisdag 21 februari 2017 kl 1308:00 - 150:00

Scheduling staff edited 29 May at 12:01

T53 (Hertzsalen)234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4

 
January 2017
Scheduling staff created event 20 December 2016
Scheduling staff edited 27 January 2017

Torsdag 23 februari 2017 kl 1308:00 - 150:00

Scheduling staff edited 29 May at 12:24

T2 (Jacobssonsalen)662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

 
Scheduling staff created event 20 December 2016
Scheduling staff edited 27 January 2017

Onsdag 8 februari 2017 kl 1308:00 - 150:00

Scheduling staff edited 29 May at 12:24

T2 (Jacobssonsalen)662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

 
Scheduling staff created event 20 December 2016
Scheduling staff edited 18 January 2017

T21 (JacobssonEmmy Rappesalen)

Scheduling staff edited 29 May at 12:24

T1 (Emmy Rappesalen)a92465c0-2d65-476e-9045-94bfb791d6f2

 
Scheduling staff created event 20 December 2016
Scheduling staff edited 11 January 2017

MånTorsdag 236 januari 2017 kl 08:00 - 10:00

T12 (Emmy RappeJacobssonsalen)

Scheduling staff edited 29 May at 12:24

T2 (Jacobssonsalen)662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

 
Feedback News