Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2018 Show in My Schedule
Mon 15 jan 15:00-17:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Wed 17 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 18 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Fri 19 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Week 4 2018 Show in My Schedule
Mon 22 jan 08:00-10:00 Kontrollskrivning
VT 2018
Test Teachers: Jonas Stenholm
Location: T3, T41
Tue 23 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Tue 23 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Wed 24 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 25 jan 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 25 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Week 5 2018 Show in My Schedule
Wed 31 jan 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Thu 1 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Fri 2 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Fri 2 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Week 6 2018 Show in My Schedule
Mon 5 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T3
Tue 6 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T67
Wed 7 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Thu 8 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Fri 9 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Week 7 2018 Show in My Schedule
Tue 13 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T61
Wed 14 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Thu 15 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Fri 16 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Week 8 2018 Show in My Schedule
Mon 19 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T3
Wed 21 feb 15:00-17:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 22 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Fri 23 feb 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Week 9 2018 Show in My Schedule
Mon 26 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Tue 27 feb 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Tue 27 feb 13:00-15:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 1 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Week 10 2018 Show in My Schedule
Mon 5 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T67
Week 12 2018 Show in My Schedule
Mon 19 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Wed 21 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Thu 22 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Fri 23 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Week 13 2018 Show in My Schedule
Mon 26 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T41
Tue 27 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Tue 27 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T55
Wed 28 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T55
Week 15 2018 Show in My Schedule
Tue 10 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Wed 11 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Thu 12 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Week 16 2018 Show in My Schedule
Mon 16 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Tue 17 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Wed 18 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Thu 19 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T61
Fri 20 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Week 17 2018 Show in My Schedule
Mon 23 apr 15:00-17:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Tue 24 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Wed 25 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Thu 26 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Week 18 2018 Show in My Schedule
Wed 2 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Fri 4 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Week 19 2018 Show in My Schedule
Mon 7 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T55
Tue 8 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Week 20 2018 Show in My Schedule
Mon 14 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Tue 15 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Fri 18 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2018
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Feedback News