News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

January 2018
Scheduling staff created event 3 October 2017
Scheduling staff edited 9 January 2018

f67daacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac92583d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22

 
December 2017
under
VT 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
Scheduling staff edited 6 December 2017

Fredag 1320 april 2018 kl 15:00 - 17:00

 
under
VT 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
Scheduling staff edited 5 December 2017

TorsMåndag 296 mars 2018 kl 13:00 - 15:00

f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925cc1b38f2-9ccc-4ff0-951c-8946f23f6f18

 
Scheduling staff created event 1 December 2017
 
under
VT 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
 
under
VT 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
 
under
VT 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
 
under
VT 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
 
under
VT 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
 
under
VT 2018
Scheduling staff created event 1 December 2017
 
Feedback News