Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 26 aug 10:00-12:00 Kontrollskrivning
HT 2019
Test Teachers: Maria Shamoun
Location: T53, T54
Mon 26 aug 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 27 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 29 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Fri 30 aug 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Week 36 2019 Show in My Schedule
Mon 2 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Mon 2 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 3 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 4 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 4 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Wed 4 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 5 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T55
Fri 6 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Week 37 2019 Show in My Schedule
Mon 9 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 9 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Mon 9 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 9 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Tue 10 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Tue 10 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Tue 10 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 11 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 11 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 12 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 12 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Fri 13 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Week 38 2019 Show in My Schedule
Tue 17 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 17 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Tue 17 sep 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Wed 18 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Wed 18 sep 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 19 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 19 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 19 sep 15:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Fri 20 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Fri 20 sep 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Week 39 2019 Show in My Schedule
Mon 23 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Tue 24 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 24 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Wed 25 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Wed 25 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 26 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 26 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 27 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Week 40 2019 Show in My Schedule
Mon 30 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 30 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Mon 30 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Mon 30 sep 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 30 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 1 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Wed 2 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 2 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Wed 2 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 3 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 3 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Fri 4 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Fri 4 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Fri 4 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Week 41 2019 Show in My Schedule
Mon 7 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 7 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Mon 7 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Mon 7 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Tue 8 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 8 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Tue 8 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Tue 8 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Wed 9 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 9 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Wed 9 oct 10:00-12:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 10 oct 08:00-10:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Thu 10 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T2
Thu 10 oct 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Fri 11 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Fri 11 oct 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Week 42 2019 Show in My Schedule
Mon 14 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Mon 14 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Mon 14 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T4
Mon 14 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T4
Fri 18 oct 08:00-12:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Stefan Eriksson, Staffan Linnaeus
Location: T2, T3, T4
Note: TENA
Week 44 2019 Show in My Schedule
Mon 28 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Mon 28 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Tue 29 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Tue 29 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 29 oct 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Tue 29 oct 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Tue 29 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 30 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 31 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 31 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T62
Thu 31 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 1 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 1 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T62
Week 45 2019 Show in My Schedule
Mon 4 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 4 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 5 nov 10:00-12:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Tue 5 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Tue 5 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 6 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 6 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 7 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Thu 7 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 7 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 7 nov 15:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Fri 8 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Week 46 2019 Show in My Schedule
Mon 11 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Mon 11 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T4
Tue 12 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 13 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 13 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T4
Thu 14 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 14 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T62
Thu 14 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Thu 14 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T62
Fri 15 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Fri 15 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Fri 15 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T62
Week 47 2019 Show in My Schedule
Mon 18 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Mon 18 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Mon 18 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T4
Tue 19 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T4
Tue 19 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 20 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Wed 20 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Wed 20 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Wed 20 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 21 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T4
Thu 21 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Thu 21 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Thu 21 nov 15:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Fri 22 nov 10:00-12:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Fri 22 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Week 48 2019 Show in My Schedule
Mon 25 nov 08:00-10:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Mon 25 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Mon 25 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Mon 25 nov 15:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Tue 26 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T61
Tue 26 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T53
Tue 26 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Tue 26 nov 15:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Week 49 2019 Show in My Schedule
Mon 2 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Mon 2 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Mon 2 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T4
Tue 3 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Tue 3 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Wed 4 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Wed 4 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Thu 5 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T3
Fri 6 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T4
Week 50 2019 Show in My Schedule
Mon 9 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Mon 9 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 9 dec 15:00-17:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Tue 10 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Sven Staffan Linnaeus
Location: T62
Wed 11 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson
Location: T62
Wed 11 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T62
Wed 11 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T4
Wed 11 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Thu 12 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T55
Thu 12 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2019
Lesson Teachers: Staffan Linnaeus
Location: T3
Week 51 2019 Show in My Schedule
Mon 16 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2019
Laboratory Teachers: Stefan Eriksson, Staffan Linnaeus
Location: T62
Mon 16 dec 15:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Tue 17 dec 13:00-15:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Tue 17 dec 15:00-17:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Wed 18 dec 10:00-12:00 Redovisning
HT 2019
Presentation Teachers: Staffan Linnaeus
Week 2 2020 Show in My Schedule
Thu 9 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Stefan Eriksson, Staffan Linnaeus
Location: T2, T3, T4
Note: TENB
Feedback News