News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

November 2019
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 18 November 2019

FreTisdag 296 november 2019 kl 130:00 - 152:00

234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd40965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c

 
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 11 November 2019

FreTisdag 226 november 2019 kl 150:00 - 172:00

c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de316936234d3b82-5432-4603-adf3-e28516cd0fd4

[{u'user_id': u'u11czzfm', u'user_name': u'Sven Staffan Linnaeus', u'user_id': u'u11czzfm', 'user_acronym': u'linnaeus'}]

 
October 2019
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 17 October 2019

c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de31693647daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22

 
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 7 October 2019

Måndag 14 oktober 2019 kl 1308:00 - 150:00

 
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 4 October 2019

Måndag 14 oktober 2019 kl 105:00 - 127:00

[{u'user_id': u'u11czzfm', u'user_name': u'Sven Staffan Linnaeus', u'user_id': u'u11czzfm', 'user_acronym': u'linnaeus'}]

 
September 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 10 September 2019

Torsdag 12 september 2019 kl 1508:00 - 170:00

c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de31693649c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf

 
June 2019
Scheduling staff created event 13 June 2019
 
Scheduling staff created event 12 June 2019
 
Scheduling staff created event 12 June 2019
 
Scheduling staff created event 12 June 2019
 
Feedback News