Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Portfolio

PORTFOLIO

I din portfolio ska du under följande terminer dokumentera erfarenheter, reflektera över frågor samt inventera de kunskaper och förmågor som du har eller skaffar dig allteftersom. Portfolion är individuell; du skapar den och väljer naturligtvis själv hur mycket du vill dela med dig till andra. Den ligger dock till grund för examinationen i varje delkurs vilket gör att jag som lärare, eventuellt också examinator, måste ges möjlighet att ta del av den.

En portfolio kan se ut på flera sätt, det finns inga rätt eller fel utan du lägger själv ned så mycket/litet tid du vill på utformandet. Tänk dock på att ju lättare du själv har att hitta tillbaka i det du tidigare skrivit, desto mer givande blir det när du vill se över din egen progression när det är dags att söka praktik eller jobb framöver. Se det också som en möjlighet att träna upp din egen skriftliga förmåga – du kommer behöva skriva en hel del både i utbildningen framöver och i ditt kommande yrkesliv så det är lika bra att sätta igång och träna redan nu!

Det finns några punkter som ska ingå i varje examinerande portfoliotext:

  1. En beskrivande del; exempelvis detta har jag gjort/sett/varit med om/utvecklat/jobbat med/fått veta.
  2. En reflekterande del; exempelvis detta tycker jag/funderar jag på/ställer jag mig frågande till/känner jag mig osäker eller säker på.
  3. En framåtblickande del; exempelvis detta tar jag med mig/vill jag veta mer om/är nyfiken på framöver/går jag vidare med.

Dessutom måste varje delmoment mejlas elektroniskt till mig och ska för ordningens skull innehålla: titel, för- och efternamn, klass samt datum (med framsida samt sidhuvud). Jag förväntar mig också att du innan du skickar texten till mig läser igenom den en extra gång, använder rättningsprogrammet i Word och eftersträvansvärt är också att låta en kursare eller annan klok bekant läsa igenom – du får ett par extra ögon som upptäcker språkfel samt i bästa fall feedback och perspektivvidgning!

Omfattningen på texterna varierar beroende på delkurs och kommer därför att specificeras allteftersom. Mottot är dock: kvalitet framför kvantitet! Ibland kan man dock behöva skriva/fundera en hel del för att nå ”kvaliteten” men det ligger i uppgiftens natur att du successivt förbättrar just detta.