Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Career Development and Engineering

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Karriärutveckling och ingenjörskompetens - en valbar kurs som pågår under totalt fem terminer. Varje termin examineras du genom din närvaro samt din portfoliotext. Kursen är upplevelsebaserad, du behöver delta på minst 75% av seminarierna för att få godkänd närvaro. Utöver dessa terminer så ingår en praktik som du lämpligen förlägger till sommarmånaderna.

Termin 1 - Studentroll, 1hp

Termin 2 - Kommunikation och samspel, 1hp

Termin 3 - Yrkesroll, 1hp

Termin 4 - Karriärvägledning, 1hp

Termin 5 -

Praktik - 2,5hp

Teachers