Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KursPM:termin1

Kursinformation höstterminen 2012, årskull H12, elektroteknik

Karriärutveckling och ingenjörskompetens (7,5 hp)

Kursen sträcker sig över totalt fem terminer. Detta PM belyser första terminens innehåll (delkurs) och kommer vartefter att fyllas på med kompletterande uppgifter om resterande terminers innehåll.
Kursens syfte är att i vid mening förbereda deltagarna på olika situationer i arbetslivet genom att träna förmågan att reflektera över sina karriärmöjligheter samt initiera varaktiga näringslivskontakter. Se kursplan för helhetsbild av kursen. Denna inledande termin fokuserar till största delen på rollen som student och vilka verktyg som kan användas för att klara av studierna på bästa sätt.

Innehåll
Kursens innehåll under termin ett summeras i nedanstående punkter över vad du som kursdeltagare ska ha genomfört under hösten. Dessa aktiviteter ligger även till grund för examineringen i kursen.

 Efter genomgången delkurs ska deltagarna:

  • Lyssnat till en föreläsning i studieteknik och provat på olika metoder i syfte att lära sig samt förbättra sin egen teknik.
  • Diskuterat och reflekterat kring rollen som student och funderat över sina egna målsättningar med sitt val av studier.
  • Ha påbörjat sin egen portfolio och slutfört del ett i densamma.

Kommunikation
All information om delkursen såsom gruppindelning, information om studiebesök och dylikt, återfinns i KTH Social under kursaktiviteten Karriärutveckling och ingenjörskompetens.

Kursmaterial
Plugga smart och lär dig mer av Björn Liljeqvist. Boken delas ut vid andra grupptillfället och läses i sin helhet mellan träff 2 och 3.

Delkursen är i högsta grad upplevelsebaserad och förutsätter kursdeltagarnas aktiva deltagande under de föreläsningar och seminarier som ingår. Med aktiv menas att närvara fysiskt, men också i bemärkelse att ställa frågor, dela med sig av erfarenheter o.s.v.

Schema
Tisdag 11/9                          Seminarium 1
Måndag 24/9 eller 26/9       Seminarium 2
Tisdag 23/10                        Föreläsning i studieteknik
Tisdag 13/11   (Grupp 1)     Seminarium 3 – tider står i webschemat
Onsdag 14/11 (Grupp 2)     Seminarium 3 – tider står i webschemat                          
Torsdag  29/11                    Seminarium 4 – tider står i webschemat
Fredag 14/12                       Inlämning av portfolio:1

Observera att förändringar i schema kan ske. Följ alltid schema på webben och KTH Social för senast uppdaterad information!

Examination                                         
Delta i gruppseminarium 1-4
Delta i studieteknikföreläsning                                                           
Inlämning av portfolio:1                                               

Gruppseminarierna är examinationstillfällen vilket förutsätter aktivt deltagande för betyg. Vid frånvaro kommer kompletterande uppgifter att erfordras. Skriftlig inlämning av portfolio är nödvändig för slutbetyg på ÖVN1.

ÖVN1; 1 hp                            Betygsgradering P/F     

Lärare
Lena Salomonson                 lena.salomonson@sth.kth.se

Examinator
Thomas Lindh                       thomas.lindh@sth.kth.se