Kalender

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 48 2017 Visa i Mitt schema
Fre 1 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Vecka 49 2017 Visa i Mitt schema
Mån 4 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T4, T64
Tis 5 dec 13:00-14:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T4, T64
Tis 5 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T3, T4
Ons 6 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tors 7 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Vecka 50 2017 Visa i Mitt schema
Tis 12 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tis 12 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T54, T55
Vecka 3 2018 Visa i Mitt schema
Fre 19 jan 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Fre 19 jan 13:00-15:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T53, T61
Vecka 4 2018 Visa i Mitt schema
Mån 22 jan 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Mån 22 jan 15:00-17:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T62, T63
Tis 23 jan 15:00-17:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T61, T63
Tors 25 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Fre 26 jan 08:00-17:00 Redovisning
HT 2017
Redovisning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T62
Vecka 5 2018 Visa i Mitt schema
Ons 31 jan 10:00-12:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63, T67
Tors 1 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tors 1 feb 15:00-17:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T53, T54
Fre 2 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Vecka 6 2018 Visa i Mitt schema
Mån 5 feb 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Ons 7 feb 10:00-12:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T62, T67
Vecka 7 2018 Visa i Mitt schema
Mån 12 feb 10:00-12:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T54, T55
Fre 16 feb 08:00-17:00 Redovisning
HT 2017
Redovisning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T61, T62
Vecka 8 2018 Visa i Mitt schema
Mån 19 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tis 20 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T62, T63
Vecka 9 2018 Visa i Mitt schema
Ons 28 feb 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tors 1 mar 13:00-15:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T62, T63
Vecka 10 2018 Visa i Mitt schema
Mån 5 mar 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Mån 5 mar 10:00-12:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T62, T63
Mån 5 mar 13:00-17:00 Handledning
HT 2017
Handledning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T54, T55
Tis 6 mar 08:00-17:00 Redovisning
HT 2017
Redovisning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T62, T63
Vecka 11 2018 Visa i Mitt schema
Tors 15 mar 08:00-10:00 Tentamen
HT 2017
Tentamen Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T41, T55, T62, T63
Fre 16 mar 14:00-19:00 Tentamen
HT 2017
Tentamen Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T41, T62, T63, T67
Vecka 12 2018 Visa i Mitt schema
Fre 23 mar 10:00-12:00 FX-komplettering
HT 2017
FX-komplettering Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T61
Vecka 16 2018 Visa i Mitt schema
Tis 17 apr 13:00-17:00 Redovisning
HT 2017
Redovisning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T61
Feedback Nyheter