Kalender

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 48 2017 Visa i Mitt schema
Fre 1 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Vecka 49 2017 Visa i Mitt schema
Ons 6 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tors 7 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Vecka 50 2017 Visa i Mitt schema
Mån 11 dec 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Tis 12 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tis 12 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2017
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T54
Feedback Nyheter