Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 48 2018 Visa i Mitt schema
Tors 29 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 timel
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T3
Tors 29 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018 timel
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Vecka 49 2018 Visa i Mitt schema
Mån 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 timel
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T4
Tis 4 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2018 timel
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T67
Vecka 50 2018 Visa i Mitt schema
Tis 11 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 timel
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T67
Fre 14 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2018 timel
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T67
Vecka 3 2019 Visa i Mitt schema
Tis 15 jan 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 timel
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Ons 16 jan 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 timel
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tors 17 jan 10:00-12:00 Övning
HT 2018 timel
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T61, T67
Vecka 4 2019 Visa i Mitt schema
Mån 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 timel
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Ons 23 jan 10:00-12:00 Övning
HT 2018 timel
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T61, T67
Tors 24 jan 08:00-17:00 Redovisning
HT 2018 timel
Redovisning Lärare: Jonas Wåhslén
Fre 25 jan 13:00-15:00 Redovisning
HT 2018 timel
Redovisning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: Projektrum 3
Vecka 5 2019 Visa i Mitt schema
Mån 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 timel
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tis 29 jan 10:00-12:00 Övning
HT 2018 timel
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T61, T67
Tors 31 jan 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 timel
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tors 31 jan 13:00-15:00 Övning
HT 2018 timel
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T61, T67
Vecka 6 2019 Visa i Mitt schema
Mån 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 timel
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tis 5 feb 10:00-12:00 Övning
HT 2018 timel
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T61, T67
Vecka 7 2019 Visa i Mitt schema
Tis 12 feb 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 timel
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tis 12 feb 10:00-12:00 Övning
HT 2018 timel
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T61, T67
Tors 14 feb 08:00-17:00 Redovisning
HT 2018 timel
Redovisning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T67
Vecka 8 2019 Visa i Mitt schema
Mån 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 timel
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tis 19 feb 10:00-12:00 Övning
HT 2018 timel
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T61, T67
Vecka 9 2019 Visa i Mitt schema
Mån 25 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 timel
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tis 26 feb 10:00-12:00 Övning
HT 2018 timel
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T63
Tors 28 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 timel
Föreläsning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T2
Tors 28 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2018 timel
Övning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T61, T67
Fre 1 mar 08:00-12:00 Handledning
HT 2018 timel
Handledning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T67
Vecka 10 2019 Visa i Mitt schema
Mån 4 mar 08:00-17:00 Redovisning
HT 2018 timel
Redovisning Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T67
Vecka 11 2019 Visa i Mitt schema
Tis 12 mar 14:00-16:00 Tentamen
HT 2018 timel
Tentamen Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T3, T4, T61, T63, ...
Fre 15 mar 14:00-19:00 Tentamen
HT 2018 timel
Tentamen Lärare: Jonas Wåhslén
Plats: T3, T4, T61, T63, ...
Feedback Nyheter