Läsanvisningar

Utdrag från KursPM

Kursintroduktion, Vad är ett distribuerat system?, kap 1,2,4,5

Säkerhet, Peer-to-Peer och WebServices. kap 9, 10, 11

Distribuerade objekt och transaktioner. kap 6,16,17 

Litteratur är 

Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition)

by Jean Dollimore (Author), Tim Kindberg (Author),oo George Coulouris (Author)

ISBN 9780273760597

Feedback News