Distributed Information Systems

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen!

Kurslitteratur 

Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition)
by Jean Dollimore (Author), Tim Kindberg (Author),oo George Coulouris (Author)
ISBN 9780273760597
Finns även som e-bok, bl.a. via bokus.com.

Läsanvisningar

Sammanfattning och gruppuppgift Att läsa
1. Vad är ett distribuerat system? kap 1,2,4,5
2. Säkerhet, Peer-to-Peer och WebServices kap 9, 10, 11
3. Distribuerade objekt och transaktioner kap 6,16,17

Kursmaterial

Kursmaterialet kommer att finnas på Canvas, som du får tillgång till när du är regstrerad på kursen.

Teachers

Feedback News