Distributed Information Systems

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen!

Kurslitteratur 

Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition)
by Jean Dollimore (Author), Tim Kindberg (Author),oo George Coulouris (Author)
ISBN 9780273760597
Finns även som e-bok, bl.a. via bokus.com.

Läsanvisningar

Sammanfattning och gruppuppgift Att läsa
1. Vad är ett distribuerat system? kap 1,2,4,5
2. Säkerhet, Peer-to-Peer och WebServices kap 9, 10, 11
3. Distribuerade objekt och transaktioner kap 6,16,17

Kursmaterial

Kursmaterialet kommer att finnas på Canvas, som du får tillgång till när du är regstrerad på kursen.

Teachers

Feedback News