Mobile Applications and Wireless Networks

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen Mobila applikationer och trådlösa nät! Föreläsningarna kommer främst att beröra plattformen Android; laborationsuppgifterna kan lösas på någon av plattformarna Android, iPhone/iOS eller Windows Phone (i de två senare fallen måste du dock förkovra dig i systemet på egen hand).

Vill du, innan du kommit igång med kursen, prova på att skriva delar av några enkla Android-applikationer kan du gå till sidan https://www.kth.se/social/program/tidaa/page/prova-pa-android/ för några enkla exempel. Du behöver först ladda ner Android Studio från http://developer.android.com/sdk/index.html. Notera Att Android Studio finns i versioner för både Windows, MacOS och Linux.

Teachers

Feedback News