Mobile Applications and Wireless Networks

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen Mobila applikationer och trådlösa nät! Föreläsningarna kommer främst att beröra plattformen Android; laborationsuppgifterna kan lösas på någon av plattformarna Android, iPhone/iOS eller Windows Phone (i de två senare fallen måste du dock förkovra dig i systemet på egen hand).

Vill du, innan du kommit igång med kursen, prova på att skriva delar av några enkla Android-applikationer kan du gå till sidan https://www.kth.se/social/program/tidaa/page/prova-pa-android/ för några enkla exempel. Du behöver först ladda ner Android Studio från http://developer.android.com/sdk/index.html. Notera Att Android Studio finns i versioner för både Windows, MacOS och Linux.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News