Object- Oriented Programming

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kurswebben för HI1201 är flyttad till Canvas

Kurswebb för HI1201, objektorienterad programmering, finns numera på KTH:s nya ”lärplattform”, Canvas, https://kth.instructure.com/courses/416.
Notera att du för att få tillgång till Canvas måste registrera dig på kursen, se information på https://www.kth.se/student/minasidor/registreringar. Det kan ta upp till ett dygn från registreringen tills du får tillgång till Canvas.

Kurs-PM P2-P3 2016-17: Kurs-PM HI1201 H16-V17.pdf

Teachers

Feedback News