Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Routing in IP Networks

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen Routing i IP-nät!

Kursen går ut på att fördjupa sig inom olika routingprotokoll för komplexa företagsnätverk. Fokus i kursen ligger på förståelse och färdigheter för att driftsätta och hantera en rad interna och externa routingprotokoll för ett storskaligt datornätverk. Kursen behandlar området redundanta topologier, felsökning av vanliga nätverksproblem, anslutning till en WAN, konfigurering av EIGRP, OSPF och BGP samt förståelse i stort inom området nätverksteknik.

Detaljplan.pdf innehåller information om kurslitteratur samt läsanvisningar, examination, viktiga datum m.m.

Teachers