News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

September 2013
Scheduling staff created event 25 June 2013
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff edited 6 September 2013

Tisdag 10 september 2013 kl 089:00 - 12:00

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
August 2013
Scheduling staff created event 25 June 2013
Scheduling staff edited 26 August 2013

Tisdag 3 september 2013 kl 13:00 - 176:00

Scheduling staff edited 26 August 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
Scheduling staff created event 25 June 2013
Scheduling staff edited 16 August 2013

Måndag 16 september 2013 kl 1308:00 - 172:00

Scheduling staff edited 16 August 2013

Måndag 16 september 2013 kl 089:00 - 12:00

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
Scheduling staff created event 25 June 2013
Scheduling staff edited 16 August 2013

OnTorsdag 45 september 2013 kl 13:00 - 17:00

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
Scheduling staff created event 25 June 2013
Scheduling staff edited 14 August 2013

Tisdag 24 september 2013 kl 103:00 - 125:00

[{'user_name': u'Rein Bergstr\xf6m', 'user_id': u'reineb'}]

Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
June 2013
Scheduling staff created event 25 June 2013
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
Scheduling staff created event 25 June 2013
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
Scheduling staff created event 25 June 2013
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
Scheduling staff created event 25 June 2013
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
Scheduling staff created event 25 June 2013
Scheduling staff edited 31 August 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff edited 14 September 2013

[u'TMLEM1']

Scheduling staff cancelled the event 14 December 2013
 
Feedback News