Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2013 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 3 sep 13:00-16:00 Föreläsning
HT 2013
Lecture Teachers: Thomas Lindh
Location: FL-3-221 (3-221H)
Wed 4 sep 08:00-12:00 Övning
HT 2013
Exercise Teachers: Thomas Lindh
Location: FL-3-227 (3-227D)
Thu 5 sep 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2013
Lecture Teachers: Thomas Lindh, Mats Ericson
Location: FL-3-221 (3-221H)
Thu 5 sep 13:00-17:00 Övning
HT 2013
Exercise Teachers: Thomas Lindh
Location: FL-3-227 (3-227D)
Week 37 2013 Show in My Schedule
Tue 10 sep 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2013
Lecture Teachers: Thomas Lindh, Kaj Lindecrantz
Location: FL-3-221 (3-221H)
Wed 11 sep 08:00-12:00 Övning
HT 2013
Exercise Teachers: Thomas Lindh
Location: FL-3-227 (3-227D)
Wed 11 sep 13:00-17:00 Övning
HT 2013
Exercise Teachers: Thomas Lindh
Location: FL-3-227 (3-227D)
Thu 12 sep 08:00-12:00 Redovisning
HT 2013
Presentation Teachers: Thomas Lindh
Location: FL-3-227 (3-227D)
Week 38 2013 Show in My Schedule
Mon 16 sep 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2013
Lecture Teachers: Thomas Lindh
Location: FL-3-221 (3-221H)
Wed 18 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2013
Lecture Teachers: Jonas Wåhslén
Location: FL-3-221 (3-221H)
Wed 18 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2013
Exercise Teachers: Jonas Wåhslén
Location: FL-3-227 (3-227D)
Thu 19 sep 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2013
Lecture Teachers: Rein Bergström
Location: FL-3-221 (3-221H)
Thu 19 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2013
Exercise Teachers: Rein Bergström
Location: FL-3-227 (3-227D)
Week 39 2013 Show in My Schedule
Tue 24 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2013
Exercise Teachers: Rein Bergström
Location: FL-3-227 (3-227D)
Wed 25 sep 08:00-12:00 Redovisning
HT 2013
Presentation
Location: FL-3-221 (3-221H)
Week 40 2013 Show in My Schedule
Mon 30 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2013
Lecture Teachers: Björn-Erik Erlandsson, Thomas Lindh
Location: FL-3-221 (3-221H)
Wed 2 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2013
Lecture Teachers: Thomas Lindh
Location: FL-3-221 (3-221H)
Note: Sabine K
Wed 2 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2013
Lecture Teachers: Thomas Lindh
Location: FL-3-221 (3-221H)
Note: Vårdguiden
Week 41 2013 Show in My Schedule
Tue 8 oct 09:00-12:00 Studiebesök
HT 2013
Study visit Teachers: Thomas Lindh
Note: CHB
Tue 8 oct 13:00-16:00 Studiebesök
HT 2013
Study visit Teachers: Thomas Lindh
Note: CHB
Week 42 2013 Show in My Schedule
Tue 15 oct 08:00-12:00 Seminarium
HT 2013
Seminar Teachers: Thomas Lindh
Location: FL-3-221 (3-221H)
Tue 15 oct 13:00-17:00 Seminarium
HT 2013
Seminar Teachers: Thomas Lindh
Location: FL-3-221 (3-221H)
Feedback News