Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Edit date range or view
Week 4 2022 Show in My Schedule
Wed 26 jan 14:00-15:00 Föreläsning
VT 2022
Lecture
Location: T67, Hälsovägen

Introduktion till kurs HL2015

Föreläsare: Fernando Seoane

Zoom Länk: https://kth-se.zoom.us/j/67431869935

Thu 27 jan 13:00-15:00 Introduktionsföreläsning till Medicinskteknik verksamhet, kvalitet och regelverket
VT 2022
Lecture
Location: Hertzsalen

Föreläsare: Gösta Helström

Zoom Länk: https://kth-se.zoom.us/j/69658209968

Week 5 2022 Show in My Schedule
Wed 2 feb 15:00-18:00 Föreläsning Medicinsktekniska Regelverket
VT 2022
Lecture
Location: Brånemarksalen

Föreläsare: Heikki Teriö

Zoom Länk: https://kth-se.zoom.us/j/69430903869

Thu 3 feb 08:00-10:00 Föreläsning inom Standarisering
VT 2022
Lecture
Location: Hertzsalen

Föreläsare: Jenny Acaralp och Joakim Falk

https://kth-se.zoom.us/j/61836938195

Fri 4 feb 15:00-18:00 Föreläsning i Regelverket global
VT 2022
Lecture
Location: Hertzsalen

Föreläsare: Heikki Teriö

Zoom Länk:  https://kth-se.zoom.us/j/66650547206

Week 6 2022 Show in My Schedule
Tue 8 feb 13:00-15:00 Föreläsning inom Kvalitet och Kvalitetsledningssystem i Sjukhuset
VT 2022
Lecture
Location: Theorellsalen

Föreläsare: Heikki Teriö

Zoom Länk: https://kth-se.zoom.us/j/63239166681

Thu 10 feb 13:00-16:00 Seminarium for Projektarbete och Tekniskt skrivande
VT 2022
Seminar
Location: T67, Hälsovägen

Föreläsare: Fernando Seoane

Zoom Länk: https://kth-se.zoom.us/j/68621938861

Week 12 2022 Show in My Schedule
Mon 21 mar 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2022
Lecture
Location: Meitnersalen

icke bekräftat

Week 13 2022 Show in My Schedule
Mon 28 mar 13:00-16:00 Studiebesök
VT 2022
Study visit

icke bekräftat

Wed 30 mar 13:00-16:00 Studiebesök
VT 2022
Study visit

icke bekräftat

Week 14 2022 Show in My Schedule
Mon 4 apr 13:00-16:00 Studiebesök
VT 2022
Study visit

icke bekräftat

Feedback News