Physiology in Extreme Environments

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to HL2040!

This year, the lectures, seminars and exams will be performed digitally. The demos will be performed on site (Berzelius väg 13, Solna).

Schedule Fall 2020

The objectives of the course are to provide the student knowledge concerning physiological responses and medical constraints during exposure to certain harsh environmental conditions, namely: high gravitoinertial (G) load, weightlessness, increased and reduced ambient pressure and hot and cold environments. The course will also highlight how humans make use of different devices, techniques and/or behavioural strategies to withstand such environments.

Course main content

The course will mainly be based on lectures. The lectures will cover physiological responses as well as constraints and countermeasures during exposure to high G loads, weightlessness, increased and reduced ambient pressure and hot and cold climates.

The course will also include demonstrations of a human-use centrifuge, hypo- and hyperbaric pressure chambers and physiological responses during local cold and heat exposures.

In addition, the students will be requested to participate in seminars concerning thermal physiology, altitude physiology, diving and hyperbaric physiology and acceleration and gravitational physiology.

All lectures, demos and seminars will take place in the seminar room and the laboratories of the Division of Environmental Physiology, KTH (Berzelius väg 13, Solna – located at campus Karolinska Institute).

 

Teachers

Feedback News