Building Technology

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

HS1721 Husbyggnad

Kursen är en introduktion i byggteknik, byggmaterial, arkitektur, geologi och geoteknik samt arkitektur. Tanken är att ge en inblick i grunderna för en byggnad och lära sig termer och få grundläggande förståelse för material och vad man bör tänka på när en byggnad projekteras och uppförs. Kursen är en bra grund för kommande kurser i programmet, då förståelsen för ett hus grund, uppbyggnad och hur det byggs är viktigt för att ta till sig övriga ämnen. Vi går även in på hur man redovisar en byggnad på ritning med hjälp av programmet AutoCAD.

Undervisningen är dels i föreläsningsform och dels i övningsform.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News