Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 30 oct 13:00-15:00 Föreläsning: Introduktion
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Wed 31 oct 08:00-10:00 TA: up and running
HT 2018
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205

Katariina, Giorgos, Hannes, Fredrik, Spik

Thu 1 nov 15:00-17:00 TA: a heap a stack...
HT 2018
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-301

Katariina, Giorgos, Hannes, Fredrik, Spik

Fri 2 nov 10:00-12:00 Föreläsning: Linux
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Week 45 2018 Show in My Schedule
Tue 6 nov 14:00-16:00 Föreläsning: Processer
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Thu 8 nov 10:00-12:00 TA: Hello Dolly
HT 2018
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205

Katariina, Hannes, Spik, (Giorgos)

Thu 8 nov 16:00-18:00 TA: Don't do this at home
HT 2018
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205

Giorgos, Fredrik, Hannes, (Spik)

Fri 9 nov 10:00-12:00 Föreläsning: Schemaläggning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 13:00-15:00 Föreläsning: Minnesvirtualisering
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Tue 13 nov 13:00-15:00 TA: Want to play a game?
HT 2018
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205

Katariina, Giorgos, Fredrik,

Wed 14 nov 08:00-10:00 TA: My malloc: mylloc and mhysa
HT 2018
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205

Katariina, Fredrik, Spik, (Hannes)

Thu 15 nov 10:00-12:00 Föreläsning: Minneshantering
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Fri 16 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B

Obligatorisk, presentation av första uppgiften.

Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 15:00-17:00 Föreläsning: Sidning
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Tue 20 nov 10:00-12:00 TA: How large is the TLB?
HT 2018
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205

Katariina, Giorgos, Hannes, (Fredrik)

Wed 21 nov 08:00-10:00 TA: Page frame reclaiming algorithms
HT 2018
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205

Giorgos, Fredrik, Spik, (Katariina, Hannes)

Thu 22 nov 15:00-17:00 Föreläsning: Platsbyte
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Fri 23 nov 10:00-12:00 Genomgång
HT 2018
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B

Inte obligatorisk närvaro, genomgång av andra uppgiften

Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 15:00-17:00 Föreläsning: samtidighet
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Tue 27 nov 15:00-17:00 TA: Threads - roll your own
HT 2018
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205

Katariina, Hannes, Spik, (Giorgos)

Wed 28 nov 08:00-10:00 TA: take me for a spin
HT 2018
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205

Fredrik Hannes, Spik, (Katariina, Giorgos)

Thu 29 nov 15:00-17:00 Föreläsning: Lås och semaforer
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Fri 30 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B

Obligatorisk, presentation av andra uppgiften.

Week 49 2018 Show in My Schedule
Tue 4 dec 10:00-12:00 Föreläsning: Lagring
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Tue 4 dec 15:00-17:00 TA: Ping-pong and Echoes
HT 2018
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205

Katariina, Fredrik, Hannes, (Spik)

Wed 5 dec 08:00-10:00 TA: Storage - take your time
HT 2018
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205

Katariina, Giorgos, Spik, (Fredrik, Hannes)

Thu 6 dec 10:00-12:00 Föreläsning: Filsystem
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Fri 7 dec 08:00-10:00 Genomgång
HT 2018
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal C

Inte obligatorisk, genomgång av tredje uppgiften.

Week 50 2018 Show in My Schedule
Mon 10 dec 15:00-17:00 Föreläsning: Journalföring
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Tue 11 dec 15:00-17:00 TA: Exploring the file system
HT 2018
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-205

Giorgos, Fredrik, Hannes, (Spik, Katariina)

Wed 12 dec 08:00-10:00 TA: exam questions
HT 2018
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B

Giorgos, Spik, (Fredrik)

Wed 12 dec 13:00-15:00 Föreläsning: Virtualisering
HT 2018
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Thu 13 dec 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B

Obligatoriskt, redovisning av tredje uppgiften

Fri 14 dec 10:00-12:00 Simone Stefani - Dockers
HT 2018
Seminar
Location Ka-Sal B

Docker and containers in general are currently one of the hottest topics in software development and devOps. This is thanks to a set of elegant and powerful UNIX OS features which can be combined to solve many common scalability and portability problems in software development. The presentation will include:

  • ​why & how of containers
  • introduction to Docker (with demo)
  • Docker "under the hood" and OS principles
  • few words on container orchestration (Kubernetes) and service mesh

If students wants to follow the demo it is recommended to have Docker installed (from https://docs.docker.com/)

Week 51 2018 Show in My Schedule
Tue 18 dec 09:00-10:00 Redovisning Boot
HT 2018
Presentation Teachers: Johan Montelius
Location Ka-308
Note: Uppsamlingsheat för redovisnin
Tue 18 dec 10:00-11:00 Redovisning Buddy
HT 2018
Presentation Teachers: Johan Montelius
Location Ka-308
Note: Uppsamlingsheat för redovisnin
Tue 18 dec 11:00-12:00 Redovisning Green
HT 2018
Presentation Teachers: Johan Montelius
Location Ka-308
Note: Uppsamlingsheat för redovisnin
Week 2 2019 Show in My Schedule
Thu 10 jan 11:00-13:00 Redovisning
HT 2018
Presentation Teachers: Johan Montelius
Location Ka-308
Fri 11 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination Teachers: Johan Montelius
Location Ka-203, Ka-204, Ka-205, Ka-206, ...
Feedback News