Operativsystem

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Welcome to the course in Operating Systems. The course will be given both English and Swedish but to keep things simple we will only present the course material in English.

The course ID1206 consist of a 6 credit part with lectures and smaller assignments, and a 1.5 credit project part where we explore a somewhat larger system. The course ID1200 is identical to ID1206 apart from the project part.

On these pages you will find all course material that you need: instructions, reading guidelines, slides, assignments etc. For questions and discussions during the course we will use Canvas. Each course incarnation has its own canvas pages and you need to be registered for the course in order to access the pages.

All course material is also available on the KTH student github. If you find spelling misstakes or things that coudl be described better please do a pull-request.

  • https://gits-15.sys.kth.se/johanmon/ID1206

Last years course evaluation have very good advice for next years students:

Lärare

Nästa schemahändelse

Tis 16 apr 14:00-18:00 Omtenta Plats: Ka-204, Ka-205, Ka-208, Ka-210, ...

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter