Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 28 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Mon 28 oct 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Mon 28 oct 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Tue 29 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Tue 29 oct 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop
Location Ka-210
Tue 29 oct 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop
Location Ka-210
Wed 30 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Thu 31 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Week 45 2019 Show in My Schedule
Mon 4 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Mon 4 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Mon 4 nov 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Mon 4 nov 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Tue 5 nov 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Tue 5 nov 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Wed 6 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Thu 7 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Week 46 2019 Show in My Schedule
Tue 12 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Tue 12 nov 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Tue 12 nov 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Tue 12 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Wed 13 nov 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Wed 13 nov 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Wed 13 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Wed 13 nov 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Fri 15 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Fri 15 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019 TCOMK
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Week 47 2019 Show in My Schedule
Mon 18 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Mon 18 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Mon 18 nov 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Mon 18 nov 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Tue 19 nov 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Tue 19 nov 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Wed 20 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Wed 20 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019 TCOMK
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Fri 22 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Fri 22 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Week 48 2019 Show in My Schedule
Tue 26 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Tue 26 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Tue 26 nov 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Tue 26 nov 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Wed 27 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Wed 27 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Wed 27 nov 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Wed 27 nov 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Fri 29 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Fri 29 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019 TCOMK
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-304
Week 49 2019 Show in My Schedule
Mon 2 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Mon 2 dec 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Mon 2 dec 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Tue 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Tue 3 dec 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Tue 3 dec 13:00-15:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Wed 4 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Wed 4 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Fri 6 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Fri 6 dec 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019 TCOMK
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-304
Week 50 2019 Show in My Schedule
Tue 10 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Tue 10 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Tue 10 dec 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Tue 10 dec 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Wed 11 dec 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Wed 11 dec 15:00-17:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Thu 12 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Thu 12 dec 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Johan Montelius
Location Ka-Sal B
Fri 13 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 TCOMK
Lecture Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Fri 13 dec 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2019
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Fri 13 dec 10:00-12:00 Räknestuga
HT 2019 TCOMK
Math workshop Teachers: Johan Montelius
Location Ka-210
Week 2 2020 Show in My Schedule
Tue 7 jan 14:00-19:00 Tentamen
HT 2019
Examination
Location Ka-204, Ka-205, Ka-208, Ka-210, ...
Tue 7 jan 14:00-19:00 Tentamen
HT 2019 TCOMK
Examination
Location Ka-204, Ka-205, Ka-208, Ka-210, ...
Feedback News