Concurrent Programming

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome!

This is the website for the course ID1217 Concurrent Programming (Programmering av Parallella System).

The course treats the core concepts, models, paradigms and techniques for concurrent programming. This forms the basis for operating systems, distributed systems and multiprocessor systems, including multicore systems. The course studies foundations and principles of concurrent programming. It gives hands-on introductions to modern programming environments, such as pthreads, openMP, MPI, Java threads, concurrent utilities, sockets and RMI. 

The overall aim of this course is provide the necessary knowledge in programming models, concepts, techniques, synchronization and communication mechanisms, and environments used in concurrent programming with threads and processes, i.e. in multithreaded, parallel and distributed programming. After completion of the course the student should have a good understanding of the problems and solution strategies of process-oriented programming.

Teachers

Feedback News