Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 28 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Tue 29 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Wed 30 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Thu 31 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Fri 1 nov 15:00-17:00 Handledning
HT 2019
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-204
Week 45 2019 Show in My Schedule
Mon 4 nov 08:00-10:00 Handledning
HT 2019
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-204
Wed 6 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-204
Wed 6 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-204
Wed 6 nov 14:00-16:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-204
Wed 6 nov 16:00-18:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-204
Thu 7 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Fri 8 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Fri 8 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal A
Week 46 2019 Show in My Schedule
Mon 11 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Tue 12 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Wed 13 nov 15:00-17:00 Handledning
HT 2019
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-204
Fri 15 nov 08:00-10:00 Handledning
HT 2019
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-204
Week 47 2019 Show in My Schedule
Mon 18 nov 08:00-10:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-304
Mon 18 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-304
Mon 18 nov 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-304
Mon 18 nov 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-304
Tue 19 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Wed 20 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Thu 21 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Fri 22 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Week 48 2019 Show in My Schedule
Tue 26 nov 13:00-15:00 Handledning
HT 2019
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-204
Thu 28 nov 10:00-12:00 Handledning
HT 2019
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-204
Week 49 2019 Show in My Schedule
Mon 2 dec 08:00-10:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-204
Mon 2 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-204
Mon 2 dec 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-304
Mon 2 dec 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-304
Tue 3 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Wed 4 dec 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Thu 5 dec 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Fri 6 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Week 50 2019 Show in My Schedule
Mon 9 dec 10:00-12:00 Handledning
HT 2019
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-204
Wed 11 dec 10:00-12:00 Handledning
HT 2019
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-204
Fri 13 dec 08:00-10:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-204
Fri 13 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-204
Fri 13 dec 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-204
Fri 13 dec 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Anders Sjögren
Location Ka-204
Week 2 2020 Show in My Schedule
Thu 9 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2019
Examination Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-204, Ka-208, Ka-303, Ka-304
Week 3 2020 Show in My Schedule
Mon 13 jan 08:00-10:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-204
Mon 13 jan 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-204
Mon 13 jan 13:00-15:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-204
Mon 13 jan 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-204
Feedback News