News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

June 2019
Scheduling staff created event 12 June at 04:45
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:45
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:45
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:45
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:45
Scheduling staff removed the event 18 October at 10:01
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:45
Scheduling staff removed the event 18 October at 10:01
 
Scheduling staff created event 12 June at 04:45
Scheduling staff removed the event 18 October at 10:01
 
October 2016
under General

Teacher Leif Lindbäck created page 31 March 2014

Teacher Leif Lindbäck changed the permissions 31 March 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 25 August 2015

Går det bra att använda den 6:e utgåvan av boken?

Teacher commented 25 August 2015

Jag har inte sett 6:e upplagan så jag kan inte svara på det.

commented 4 October 2015

Kommer anteckningarna till föreläsningar 10, 11, 13 och 14 att publiceras?

Teacher commented 5 October 2015

Föreläsning 10 har inga egna anteckningar, den ägnades åt det som var kvar från föreläsning 7-9. Anteckningarna från föreläsning 11, 13 och 14 kommer publiceras, förmodligen imorgon (6/10).

commented 27 October 2015

Angående closures står det såhär i föreläsningen om Javascript: 

"Those variables, like self, will have the value they had when the outer function created the nested function."

Stämmer det verkligen? Variabeln kommer väl ha det värdet den hade efter att yttre funktionen har kört klart. Variabeln kan t om ändras utifrån om den går att komma åt och inre funktionen skulle fortfarande få det nya värdet.

Demo
http://jsfiddle.net/e18xmsy2/

Teacher commented 28 October 2015

Stämmer bra, det är i PHP det fungerar som jag skrev i JavaScript-föreläsningen. Bra att du upptäckte det.

commented 5 October 2016

Hej, undrar om man kan se några gamla tentor? eller det bara jag som inte hittar några?

mvh

Teacher commented 5 October 2016

Nej, det finns inga gamla tentor. Istället finns en fil på sidan Written Exam, som innehåller möjliga tentafrågor.

commented 9 October 2016

Hej, missade föreläsning 14 och undrar ifall du kommer lägga upp något material från den. Exempelprogram eller liknande?

Teacher commented 10 October 2016

Det var inget nytt material på föreläsning 14, vi gjorde klart det som står under föreläsning 13.

 
Feedback News