News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

September 2015
Scheduling staff created event 25 September 2015
 
Scheduling staff created event 25 September 2015
 
Scheduling staff created event 4 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 21 September 2015

OnTorsdag 289 oktober 2015 kl 14:00 - 18:00

Ka-204, Ka-210, Ka-303, Ka-3048

Scheduling staff edited 25 September 2015

TorOnsdag 298 oktober 2015 kl 14:00 - 18:00

Ka-204, Ka-210, Ka-3031, Ka-3082

Scheduling staff edited 25 September 2015

Ka-208, Ka-301, Ka-302, Ka-308

 
Scheduling staff created event 4 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 17 August 2015

Ka-307205

Scheduling staff removed the event 16 September 2015

Scheduling staff restored the event from the trash can. 16 September 2015

 
August 2015
Scheduling staff created event 4 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 21 August 2015

Ka-Sal CB

 
Scheduling staff created event 4 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 17 August 2015

Ka-304208

 
Scheduling staff created event 4 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 17 August 2015

Ka-304208

 
Scheduling staff created event 4 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 17 August 2015

Ka-303208

 
Scheduling staff created event 4 March 2015
Scheduling staff edited 8 April 2015

Ka-3043

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 17 August 2015

Ka-303208

 
Scheduling staff created event 4 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 17 August 2015

Ka-3041

 
Feedback News