Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 36 2015 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 1 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal A
Wed 2 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Thu 3 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal B
Week 37 2015 Show in My Schedule
Mon 7 sep 08:00-10:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-304
Mon 7 sep 10:00-12:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-303
Mon 7 sep 13:00-15:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-204
Mon 7 sep 15:00-17:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-304
Wed 9 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-205
Wed 9 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-205
Wed 9 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-205
Wed 9 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-205
Thu 10 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Fri 11 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Week 38 2015 Show in My Schedule
Mon 14 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Wed 16 sep 08:00-10:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-304
Wed 16 sep 10:00-12:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-304
Wed 16 sep 13:00-15:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-208
Wed 16 sep 15:00-17:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-308
Week 39 2015 Show in My Schedule
Mon 21 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-301
Mon 21 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-301
Mon 21 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-301
Mon 21 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-301
Tue 22 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Wed 23 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Thu 24 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Fri 25 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Week 40 2015 Show in My Schedule
Wed 30 sep 08:00-10:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-304
Wed 30 sep 10:00-12:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-304
Wed 30 sep 13:00-15:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-303
Wed 30 sep 15:00-17:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-304
Week 41 2015 Show in My Schedule
Mon 5 oct 08:00-10:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-301
Mon 5 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-301
Mon 5 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-301
Mon 5 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-301
Tue 6 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal B
Wed 7 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal C
Thu 8 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal B
Fri 9 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2015
Lecture Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-Sal B
Week 42 2015 Show in My Schedule
Wed 14 oct 08:00-10:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-304
Wed 14 oct 10:00-12:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-303
Wed 14 oct 13:00-15:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-308
Wed 14 oct 15:00-17:00 Handledning
HT 2015
Tutorial Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-303
Fri 16 oct 08:00-10:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-208
Fri 16 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-208
Fri 16 oct 13:00-15:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-208
Fri 16 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2015
Seminar Teachers: Leif Lindbäck
Location Ka-208
Week 44 2015 Show in My Schedule
Wed 28 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2015
Examination
Location Ka-208, Ka-301, Ka-302, Ka-308
Thu 29 oct 08:00-12:00 Redovisning
HT 2015
Presentation
Location Ka-204
Note: ID1354H151 omredovisning
Thu 29 oct 13:00-17:00 Redovisning
HT 2015
Presentation
Location Ka-204
Note: ID1354H151 omredovisning
Feedback News