Distributed Systems, Basic Course

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The course covers fundamental models for distributed systems, inter process communication and how to handle synchronization, consistency, replication, fault tolerance and security in a distributed system. The course consist of a series of lectures and practical homework assignments to be presented and demonstrated at seminars. The assignments will be programming tasks that exemplify problem statements examined in the course.

You register by signing the registration list during the first two weeks of the course. Things that could mean that you will not be on the list:

  • if you haven't done course selection arrange for doing so, talk to your study coordinator
  • make sure that you have done semester registration (terminsregistrering)
  • are you properly registered for the program
  • something else, talk to me

If you're not on the list, you're not in the course! Make sure that you register or you will not be able to follow the course.

Course evaluations

This the the result of the student survey from the 2015 course.

Fall 2016

In fall 2016, the course is given by Vladimir Vlassov. 

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News