Modern Methods in Software Engineering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the "Modern Methods in Software Engineering" course page!

How to develop a software system? In this course we are going to present a set of methods and techniques used to guide the software development process. The methods and techniques represent current developments in software engineering area. In particular, they include Unified Process (UP), Extreme Programming (XP), Agile modeling and some other both already known and relatively new approaches.

Goals

The course aims both in giving students knowledge about modern software development methods and developing skills in usage the methods.
• Our goal is to present a variety of approaches to software development and discuss their applicability boundaries, benefits, restriction and complementarities

Teachers

Feedback News