Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Övning

Time: Monday 8 September 2014 at 13:00 - 15:00 2014-09-08T13:00:00 2014-09-08T15:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2014 TSEDM

Location: Ka-301

Activity: Lecture

Student groups: TEBSM_1, TEBSM_2, TKOMK_3, TSEDM_1

Scheduling staff created event 9 April 2014
Scheduling staff edited 22 April 2014

TisMåndag 7 okto8 september 2014 kl 13:00 - 15:00

Ka-205302

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Teacher Mihhail Matskin edited 27 August 2014

FöreläsÖvning

Scheduling staff edited 29 August 2014

ÖvFöreläsning

Ka-3021

Teacher Mihhail Matskin edited 29 August 2014

FöreläsÖvning

Accessible to the whole world.

Last changed 2014-08-29 16:40

Tags: None so far.