Föreläsning

Time: Friday 12 September 2014 at 10:00 - 12:00 2014-09-12T10:00:00 2014-09-12T12:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2014 TSEDM

Location: Ka-205

Activity: Exercise

Student groups: TEBSM_1, TEBSM_2, TKOMK_3, TSEDM_1

Scheduling staff created event 9 April 2014
Scheduling staff edited 22 April 2014

MånFredag 812 september 2014 kl 130:00 - 152:00

Ka-205302

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 29 August 2014

Ka-302205

Teacher Mihhail Matskin edited 29 August 2014

ÖvFöreläsning

Accessible to the whole world.

Last changed 2014-08-29 16:40

Tags: None so far.

Feedback News