Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Föreläsning

Time: Friday 25 September 2015 at 08:00 - 10:00 2015-09-25T08:00:00 2015-09-25T10:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2015

Location: Ka-301

Activity: Lecture

Student groups: TEBSM_INMV_1, TEBSM_INPF_2, TKOMK_3, TSEDM_1

Scheduling staff created event 16 March 2015
Scheduling staff edited 9 April 2015

Ka-3021

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.

Accessible to the whole world.

Last changed 2015-04-30 03:47

Tags: None so far.