Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Övning

Time: Tuesday 22 September 2015 at 13:00 - 15:00 2015-09-22T13:00:00 2015-09-22T15:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2015

Location: Ka-301

Activity: Exercise

Student groups: TEBSM_INMV_1, TEBSM_INPF_2, TKOMK_3, TSEDM_1

Scheduling staff created event 16 March 2015
Scheduling staff edited 9 April 2015

FöreläsÖvning

FöreläsÖvning

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.

Accessible to the whole world.

Last changed 2015-04-30 03:42

Tags: None so far.