Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Övning

Time: Monday 7 September 2015 at 08:00 - 10:00 2015-09-07T08:00:00 2015-09-07T10:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2015

Location: Ka-302

Activity: Exercise

Student groups: TEBSM_INMV_1, TEBSM_INPF_2, TKOMK_3, TSEDM_1

Scheduling staff created event 16 March 2015
Scheduling staff edited 9 April 2015

FöreläsÖvning

Ka-3021

FöreläsÖvning

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 30 August 2015

TisMåndag 87 september 2015 kl 1308:00 - 150:00

Ka-3012

Accessible to the whole world.

Last changed 2015-08-30 23:05

Tags: None so far.