Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tentamen

Time: Friday 23 October 2015 at 09:00 - 13:00 2015-10-23T09:00:00 2015-10-23T13:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2015

Location: Ka-205, Ka-301

Activity: Examination

Student groups: TEBSM_INMV_1, TEBSM_INPF_2, TKOMK_3, TSEDM_1

Scheduling staff created event 10 April 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 7 September 2015

Fredag 23 oktober 2015 kl 089:00 - 123:00

Scheduling staff edited 11 September 2015

Ka-3031, Ka-3042

Scheduling staff edited 16 October 2015

Ka-301205, Ka-3021

Accessible to the whole world.

Last changed 2015-10-16 10:50

Tags: None so far.