Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2021 Show in My Schedule
Mon 18 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, Ka-301
Wed 20 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, Ka-208
Fri 22 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: Digital, Ka-301
Week 4 2021 Show in My Schedule
Mon 25 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, Ka-301
Wed 27 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: Digital, Ka-208
Fri 29 jan 13:00-15:00 Seminarium
VT 2021
Seminar
Location: Digital, Ka-208
Week 5 2021 Show in My Schedule
Mon 1 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, Ka-301
Wed 3 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: Digital, Ka-301
Week 6 2021 Show in My Schedule
Wed 10 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, Ka-208
Fri 12 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: Digital, Ka-301
Week 7 2021 Show in My Schedule
Wed 17 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, Ka-308
Fri 19 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: Digital, Ka-301
Week 8 2021 Show in My Schedule
Wed 24 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, Ka-208
Fri 26 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: Digital, Ka-301
Week 9 2021 Show in My Schedule
Mon 1 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, Ka-301
Wed 3 mar 08:00-12:00 Seminarium
VT 2021
Seminar
Location: Digital, Ka-301
Week 10 2021 Show in My Schedule
Thu 11 mar 14:00-18:00 Tentamen
VT 2021
Examination
Note: Hemtenta
Feedback News