Scalable Machine Learning and Deep Learning

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The course description

This course marries data parallel programming with deep learning, and helps students to work on distributed deep learning problems with big datasets. At the end of the course students will be familiar with the main machine learning and deep learning algorithms and know how to implement them using data parallel programming platforms, such as Spark and TensorFlow, on a cluster of computers and apply them on massive datasets. This course has a system-based focus, that is, student will learn not only the theory of machine learning and deep learning, but also the practical aspects of building large scale systems that take advantage of machine learning and deep learning. The course is divided into two parts. The focus of the first part is to introduce the data parallel platforms for machine learning and deep learning, and the goal of the second part is to present the deep learning algorithms and teach students how to implement them using the introduced platforms in the first part.

You can find more information about the course here.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News