News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

November 2015
Event Omtenta, 14 March 2016 14:00
Changed by scheduling staff 10 November 2015
April 2015
Scheduling staff created event 20 November 2014
Scheduling staff edited 1 April 2015

Ka-2104, Ka-208301, Ka-210302, Ka-303, Ka-304, Ka-308

commented 8 April 2015

När kommer placeringen på omtentan att meddelas?

commented 8 April 2015

Jag ställer samma fråga.

 
March 2014
Scheduling staff created event 13 December 2013

changed the permissions 18 December 2013

Kan därmed läsas av lärare och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 20 December 2013

[u'CELTE_1', u'CINTE_1', u'TIDAB_1', u'TIEDB_1']

Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 7 January 2014

Scheduling staff removed the event 13 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

changed the permissions 15 January 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 7 March 2014

Ka-530, Ka-532, Ka-533, Ka-Aula, Ka-SalE

One user removed his/her comment
commented 13 March 2014

Hej! Jag vet inte var någonstans detta inlägg passar bäst, men i vilket fall har jag en fråga angående lösningsförslaget till dagens omtenta.

På fråga 2 a) Utgår man från att S = 1010 (bas 2)

Borde det egentligen inte ordningen vara (s3s2s1s0) och därmed borde S = 0101 (bas 2).

Och därmed är a=(0101-11)bas2 = 0010(bas2)=2 (bas10).

Undrar bara om det rör sig om ett temporärt fel i facit eller om det är jag som tänker fel.

commented 14 March 2014

Facit är uppdaterat! Allt är i sin ordning nu.

 
Feedback News