Methods and Instruments of Analysis

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Advanced materials analysis is of crucial importance for an increasing amount of high-tech applications based on control and understanding of material properties down to the atomic scale. This includes structural, optical, electrical, and other physical properties and often requires a plethora of different and complementary methods for a full analysis and understanding.

This course aims to give an overview of a range of analytical methods and instruments of particular importance for applied materials research and nanotechnology. These include ion beam-based methods, electron microscopies, scanning probe microscopy, X-ray diffraction, electric and optical methods, as well as electron and photon spectroscopies. Extensive laboratory exercises provide the students with the opportunity to hands-on test various analytical tools that are available at the ICT School research departments.

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News