Simulation of Semiconductor Devices

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Did you ever wonder how simulation programs really work? Do you want to learn how to simulate transistors using an advanced finite element program which solves the semiconductor equations? This course is based on learning by doing, which means that you learn by using state of the art tools such as Comsol Multiphysics and nanoHUB.

The course gives an in-depth knowledge in simulation of device physics for advanced semiconductor devices for all application areas. The implementation of the semiconducor equations and the solution using the finite difference method, the finite element method and the finite volume method is explained.

We also cover the widely used compact BSIM models for circuit simulations. 

Each year a few simulation and modelling research topics are introduced for prospective master thesis students.

Teachers

Feedback News