Nanoelectronics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to IH2654/FIM3003 Nanoelectronics 2017!!

The course is on 9 hp. IH2654 is now a 1st year master level course belonging to the Nanotechnology master program while FIM3003 is corresponding PhD course. It is compulsory in the Nanotechnology program and is given in the 3rd period. The course code will later change to SK2753 as our department has joined the Science school.

Since Nanotechnology master has moved to central campus lectures and tutorials will be given there while labs still will be conducted in Electrum in Kista.

Course PM can be downloaded here: Course PM

 Welcome!

Jan

News:

March 9, 9:15 - 11:00, D4448 Mini-project presentations

March 30, 9:15 - 12:00, D4448 Mini-project presentations

Exam: March 15, 14-19, FB41

 

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News