Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your course web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

If you cannot find a page here it may belong to non-selected course rounds/ groups .

General

These pages are directed to the whole course and positioned after the Schedule in the menu. Only teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
KursutvecklingAdministrators2016-09-12
Kursdata & kursanalysAdministrators2016-09-12
Kurs-PM (historik)Administrators2016-09-12
2D materialsStudents2016-10-18
Course schedule 2016Students2016-09-30
Electronic componentsStudents2016-10-04
Exercise 1Students2016-08-30
Homeworks -4Students2016-09-06
Homeworks Bandgap engineeringStudents2016-09-14
Homeworks Qunatum wells wires dotsStudents2016-09-14
Homeworks-3Students2016-08-31
Homeworks-ThermodynamicsStudents2016-08-30
Lab course - GroupsStudents2016-10-05
Lab course - preparatory questionsStudents2016-10-05
Lab course MOVPEStudents2016-10-05
Lab course _HallStudents2016-10-05
Lecture 1Students2016-08-30
Lecture 10Students2016-09-26
Lecture 2Students2016-08-30
Lecture 3 - Bulk growth and LPEStudents2016-08-31
Lecture 4Students2016-09-06
Lecture 5 - DopingStudents2016-09-08
Lecture 6 Bandgap engineeringStudents2016-09-13
Lecture 7Students2016-09-14
Lecture 8 Students2016-09-21
Lecture 9Students2016-09-22
Metal junctions_IH2656 chapter 6_UrbanStudents2016-10-04
Model exam and Visit to FinisarStudents2016-10-17
Organic semiconductorsStudents2016-10-12
Processing techniquesStudents2016-10-05

Pages for my chosen course rounds/ groups within the course

These pages are directed to course rounds/ groups within the course. Only teachers can edit the pages.

There are no pages

Course wiki

Wiki pages are directed to the whole course and placed under the wiki. All students and teachers can edit the pages.

There are no pages

Feedback News