Qiuz nr 3 är öppen fredag 14-04-25 kl 0800 till 14-04-25 kl 2359.