Low Power Analogue and Mixed Signal ICs

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

From Spring 2017, the courses IL2220 and IL2221 are replaced by IL2239 "Analog-Digital Interfaces" that will be given in VT17, P 4.

The students will be introduced to low-voltage low-power design techniques for analog and mixed-signal CMOS ICs. The focus is on analysis and  design of  Nyquist and oversampling data converters (ADCs and DACs) and their building blocks (opamps, comparators, sample and hold circuits, switched capacitor circuits, continuous time filters).

 

 

Teachers

Feedback News