Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2017 Show in My Schedule
Wed 18 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-301
Thu 19 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-304
Week 4 2017 Show in My Schedule
Mon 23 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-208
Wed 25 jan 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2017
Computer laboration Teachers: Muhammad Waqar Hussain
Location Ka-206
Fri 27 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-301
Week 5 2017 Show in My Schedule
Wed 1 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Ana Rusu
Location Ka-308
Fri 3 feb 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2017
Computer laboration Teachers: Muhammad Waqar Hussain
Location Ka-206
Week 6 2017 Show in My Schedule
Mon 6 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Saul Rodriguez Duenas
Location Ka-210
Wed 8 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Saul Rodriguez Duenas
Location Ka-208
Fri 10 feb 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2017
Computer laboration Teachers: Panagiotis Chaourani
Location Ka-206
Week 7 2017 Show in My Schedule
Mon 13 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Saul Rodriguez Duenas
Location Ka-205
Wed 15 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Ana Rusu, Saul Rodriguez Duenas
Location Ka-208
Fri 17 feb 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2017
Computer laboration Teachers: Panagiotis Chaourani
Location Ka-206
Week 8 2017 Show in My Schedule
Mon 20 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Saul Rodriguez Duenas
Location Ka-208
Fri 24 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2017
Computer laboration Teachers: Nikola Ivanisevic
Location Ka-206
Week 9 2017 Show in My Schedule
Mon 27 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Saul Rodriguez Duenas
Location Ka-208
Thu 2 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017
Lecture Teachers: Saul Rodriguez Duenas
Location Ka-205
Fri 3 mar 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2017
Computer laboration Teachers: Nikola Ivanisevic
Location Ka-209
Week 10 2017 Show in My Schedule
Mon 6 mar 09:00-12:00 Redovisning
VT 2017
Presentation Teachers: Nikola Ivanisevic
Location Ka-308
Mon 6 mar 13:00-16:00 Redovisning
VT 2017
Presentation Teachers: Nikola Ivanisevic
Location Ka-308
Week 11 2017 Show in My Schedule
Wed 15 mar 14:00-18:00 Tentamen
VT 2017
Examination Teachers: Ana Rusu
Location Ka-210, Ka-301
Feedback News