News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

June 2017
under
VT 2017
Scheduling staff created event 27 February 2017
Scheduling staff edited 1 June 2017

Ka-21008412855-51bc-4e7d-b6be-ec8f5e2d55da

 
March 2017
Scheduling staff created event 23 November 2016
Scheduling staff edited 11 March 2017

Ka-210, Ka-301

Scheduling staff edited 7 April 2017

Ka-210, Ka-301ae8c6195-e5ad-4662-8203-a4cfac2334dc, c80b322c-5e4c-42c6-8970-93a1784ded6b

 
February 2017
Scheduling staff created event 1 February 2017
 
Scheduling staff created event 1 February 2017
 
January 2017
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 4 January 2017

Ka-204

Scheduling staff edited 5 January 2017

ÖvningDatorlaboration

Ka-2049

ÖvningDatorlaboration

 
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 5 January 2017

Ka-2096

 
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 5 January 2017

Ka-2096

 
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 5 January 2017

Ka-2096

 
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 5 January 2017

Ka-2096

 
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 5 January 2017

Ka-2096

 
Feedback News